Johannesevangeliet 21:19

Han sade detta för att indikera vilken typ av död Petrus skulle förhärliga (göra Guds namn stort, ära) Gud med.

[Enligt traditionen dog Petrus martyrdöden i Rom under kejsar Neros förföljelse på 60-talet e.Kr. Det äldsta omnämnandet finns i ett brev från biskop Clemens av Rom till församlingen i Korint omkring år 95. I flera nedtecknade berättelser från 100-talet finns uppgiften att Petrus korsfästes upp och ner, eftersom han ansåg sig ovärdig att dö på samma sätt som sin Herre.]

Sedan sade han till honom: "Följ mig!" [Jesus börjar gå i väg längs med stranden, och Petrus går med honom.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δὲ   εἶπεν   σημαίνων   ποίῳ   θανάτῳ   δοξάσει   τὸν   θεόν.   καὶ   τοῦτο   εἰπὼν   λέγει   αὐτῷ·   ἀκολούθει   μοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G4591 σημαίνων ge ett tydligt tecken, förutsäga signifying V-PAP-NSM
G4169 ποίῳ vad, vilka by what I-DSM
G2288 θανάτῳ död death N-DSM
G1392 δοξάσει prisa, ära he will glorify V-FAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν. Gud God. N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G0190 ἀκολούθει följa do follow V-PAM-2S
G1473 μοι.¶ jag, mig, min, mitt Me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.