Johannesevangeliet 21:18

[Jesus fortsätter att tala till Petrus:] "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag dig: När du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer och någon annan ska spänna bältet om dig (binda dig) och föra dig dit du inte vill gå."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   σοι·   ὅτε   ἦς   νεώτερος,   ἐζώννυες   σεαυτὸν   καὶ   περιεπάτεις   ὅπου   ἤθελες.   ὅταν   δὲ   γηράσῃς,   ἐκτενεῖς   τὰς   χεῖράς   σου,   καὶ   ἄλλος   σε   ζώσει   καὶ   οἴσει   ὅπου   οὐ   θέλεις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 σοι· du, ni, er to you, P-2DS
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1510 ἦς är you were V-IAI-2S
G3501 νεώτερος, nytt, yngre, yngre man, yngre kvinnor younger, A-NSM-C
G2224 ἐζώννυες spänna på, sätta på you were dressing V-IAI-2S
G4572 σεαυτὸν dig själv yourself F-2ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιεπάτεις were walking V-IAI-2S
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G2309 ἤθελες. vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you were desiring V-IAI-2S
G3752 ὅταν när when CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1095 γηράσῃς, vara gammal, vara gammalt you may be old, V-AAS-2S
G1614 ἐκτενεῖς räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta you will stretch forth V-FAI-2S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖράς hand hands N-APF
G4771 σου, du, ni, er of you, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0243 ἄλλος ändå another A-NSM
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G2224 ζώσει spänna på, sätta på will dress V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 οἴσει bära will bring [you] V-FAI-3S
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλεις. vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you do desire. V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.