Johannesevangeliet 21:12

Jesus sade till dem: "Kom och ät frukost!" Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var, för de förstod att det var Herren.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   δεῦτε   ἀριστήσατε.   οὐδεὶς   δὲ   ἐτόλμα   τῶν   μαθητῶν   ἐξετάσαι   αὐτόν·   σὺ   τίς   εἶ;   εἰδότες   ὅτι   ὁ   κύριός   ἐστιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1205 δεῦτε kom, följ Come, ADV
G0709 ἀριστήσατε. äta, beta, ha måltid do have breakfast. V-AAM-2P
G3762 οὐδεὶς ingen, inget None A-NSM-N
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5111 ἐτόλμα våga, ha mod was daring V-IAI-3S
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G1833 ἐξετάσαι söka, ta reda på, fråga to ask V-AAN
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 εἶ; är are? V-PAI-2S
G1492 εἰδότες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριός Herren, herre Lord N-NSM
G1510 ἐστιν.¶ är it is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.