Johannesevangeliet 21:11

Då steg Simon Petrus i båten och drog upp nätet på land, och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Trots att det var så många hade nätet inte gått sönder.

[Två olika ord för fisk används i vers 10 och 11. Stora fiskar är grekiska ichthys med förstärkningen mega för att beskriva att de är extra stora. Småfiskar är grekiska opsarion som beskriver en mindre fisk, se också vers 9 och 13. Tidigare användes också samma ord om de två små­fiskarna vid matundret med 5 000, se Joh 6:9. Lärjungarna uppmanas ta med några av dessa nyfångade småfiskar till kolelden. Genom tiderna har många olika symboliska tolkningar gjorts på talet 153. Jerome, en av kyrkofäderna, antog att det var antal språk i världen. Andra förslag är att det handlar om antal folkslag i världen eller fiskarter som då fanns i Gennesarets sjö. Bibeltexten ger ingen förklaring, men poängen verkar vara att visa att det var en ovanligt stor fångst och att nätet trots detta inte hade brustit. Johannes, som var med, kanske var den som räknade fisken, tar med antalet i sin ögonvittnesskildring av händelsen. Han nämner även antalet stenkrukor i Kana, se Joh 2:6.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνέβη   ἀνέβη   Σίμων   Πέτρος   καὶ   εἵλκυσεν   τὸ   δίκτυον   εἰς   τὴν   γῆν   μεστὸν   ἰχθύων   μεγάλων   ἑκατὸν   πεντήκοντα   τριῶν·   καὶ   τοσούτων   ὄντων   οὐκ   ἐσχίσθη   τὸ   δίκτυον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp Went up V-2AAI-3S
G0305 ἀνέβη stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp Went up V-2AAI-3S
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1670 εἵλκυσεν dra drew V-AAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G1350 δίκτυον nät net N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν jorden, land, marken, trakten land, N-ASF
G3324 μεστὸν full full A-ASN
G2486 ἰχθύων fisk of fish N-GPM
G3173 μεγάλων stor large, A-GPM
G1540 ἑκατὸν hundra, hundrafalt a hundred A-GPM-NUI
G4004 πεντήκοντα femtio fifty A-GPM-NUI
G5140 τριῶν· tre three; A-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också although CONJ
G5118 τοσούτων så stor so many D-GPM
G1510 ὄντων är there are, V-PAP-GPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G4977 ἐσχίσθη delas, spricka, brista was torn V-API-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G1350 δίκτυον.¶ nät net. N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.