Johannesevangeliet 21:10

Jesus sade till dem: "Ta med några av de småfiskar ni fångat."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐνέγκατε   ἀπὸ   τῶν   ὀψαρίων   ὧν   ἐπιάσατε   νῦν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G5342 ἐνέγκατε bära do bring V-AAM-2P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, [some] of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G3795 ὀψαρίων fisk, liten fisk fish N-GPN
G3739 ὧν vem that R-GPN
G4084 ἐπιάσατε gripa, arrestera, fånga you have caught V-AAI-2P
G3568 νῦν. nu, från och med nu now. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.