Johannesevangeliet 20:27

Sedan sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, se (undersök, få en klar förståelse av) mina [genomborrade] händer (handleder), och räck ut din hand och för in den i min sida. Sätt stopp för din otro, och börja tro (bli full av tro)!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶτα   λέγει   τῷ   Θωμᾷ·   φέρε   τὸν   δάκτυλόν   σου   ὧδε   καὶ   ἴδε   τὰς   χεῖράς   μου,   καὶ   φέρε   τὴν   χεῖρά   σου   καὶ   βάλε   εἰς   τὴν   πλευράν   μου,   καὶ   μὴ   γίνου   ἄπιστος   ἀλλὰ   πιστός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1534 εἶτα sedan efteråt Then ADV
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2381 Θωμᾷ· Tomas to Thomas, N-DSM-P
G5342 φέρε bära do bring V-PAM-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1147 δάκτυλόν finger finger N-ASM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G5602 ὧδε här, denna plats here, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἴδε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta do see V-2AAM-2S
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖράς hand hands N-APF
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me; P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5342 φέρε bära do bring V-PAM-2S
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5495 χεῖρά hand hand N-ASF
G4771 σου du, ni, er of you, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 βάλε kasta, häller, högg, kasta ut do put [it] V-2AAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4125 πλευράν sida side N-ASF
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me; P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1096 γίνου vara, ske, bli, bli gjort, komma do be V-PNM-2S
G0571 ἄπιστος som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen unbelieving, A-NSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G4103 πιστός.¶ trogen believing. A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.