Johannesevangeliet 20:6

Sedan, efter honom, kom Petrus, och han gick in i graven och såg (granskade noga) linnedukarna som låg där.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔρχεται   οὖν   οὖν   Σίμων   Πέτρος   ἀκολουθῶν   αὐτῷ   καὶ   εἰσῆλθεν   εἰς   τὸ   μνημεῖον,   καὶ   θεωρεῖ   τὰ   ὀθόνια   κείμενα  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 Ἔρχεται komma, gå Comes V-PNI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0190 ἀκολουθῶν följa following V-PAP-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det after him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1525 εἰσῆλθεν komma he entered V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον, gravmonument, grav tomb N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2334 θεωρεῖ se, förstå sees V-PAI-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3608 ὀθόνια linnebindlar linen cloths N-APN
G2749 κείμενα satt, ligga lying [there], V-PNP-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.