Johannesevangeliet 20:4

De sprang tillsammans, men den andre lärjungen [Johannes] sprang fortare än Petrus och kom fram till graven först.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔτρεχον   δὲ   οἱ   δύο   ὁμοῦ·   καὶ   ὁ   ἄλλος   μαθητὴς   προέδραμεν   τάχιον   τοῦ   Πέτρου   καὶ   ἦλθεν   πρῶτος   εἰς   τὸ   μνημεῖον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5143 ἔτρεχον springa Were running V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1417 δύο två, båda two A-NPM-NUI
G3674 ὁμοῦ· tillsammans together, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0243 ἄλλος ändå other A-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge disciple N-NSM
G4390 προέδραμεν springa före ran ahead V-2AAI-3S
G5032 τάχιον snabbt faster A-ASN-C
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G4074 Πέτρου Petrus than Peter N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G4413 πρῶτος först, främst first A-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον, gravmonument, grav tomb. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.