Johannesevangeliet 20:30

Jesus gjorde många fler tecken (mirakel som bekräftar Guds karaktär), i lärjungarnas närvaro, som inte är uppskrivna i denna bok.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πολλὰ   μὲν   οὖν   καὶ   ἄλλα   σημεῖα   ἐποίησεν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐνώπιον   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ   ἃ   οὐκ   ἔστιν   γεγραμμένα   ἐν   τῷ   βιβλίῳ   τούτῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 Πολλὰ många, stor Many A-APN
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0243 ἄλλα ändå other A-APN
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av in the presence PREP
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3739 vem which R-NPN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är are V-PAI-3S
G1125 γεγραμμένα skriva written V-RPP-NPN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G0975 βιβλίῳ bok, brev, bokrulle book N-DSN
G3778 τούτῳ. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this; D-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.