Johannesevangeliet 20:3

Petrus och den andre lärjungen gick ut och begav sig mot graven.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐξῆλθεν   οὖν   ὁ   Πέτρος   καὶ   ὁ   ἄλλος   μαθητὴς   καὶ   ἤρχοντο   εἰς   τὸ   μνημεῖον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1831 Ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut Went forth V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0243 ἄλλος ändå other A-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge disciple, N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἤρχοντο komma, gå were coming V-INI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον· gravmonument, grav tomb. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.