Johannesevangeliet 20:26

Åtta dagar senare [hebreiskt uttryck för en vecka, dvs. nästa söndag] var hans lärjungar samlade där inne igen [i det övre rummet i Jerusalem, se vers 19], och Tomas var med dem. Trots att dörrarna var låsta, stod då Jesus plötsligt mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   μεθ᾽   ἡμέρας   ὀκτὼ   πάλιν   ἦσαν   ἔσω   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   καὶ   Θωμᾶς   μετ᾽   αὐτῶν.   ἔρχεται   ὁ   Ἰησοῦς   τῶν   θυρῶν   κεκλεισμένων   καὶ   ἔστη   εἰς   τὸ   μέσον   καὶ   εἶπεν·   εἰρήνη   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot after PREP
G2250 ἡμέρας dag, daglig days N-APF
G3638 ὀκτὼ åtta, arton eight A-APF-NUI
G3825 πάλιν igen again ADV
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G2080 ἔσω inom, in, in i, inåt, inre inside ADV
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2381 Θωμᾶς Tomas Thomas N-NSM-P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPM
G2064 ἔρχεται komma, gå Comes V-PNI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 τῶν -, denna, denne when the T-GPF
G2374 θυρῶν dörr, port doors N-GPF
G2808 κεκλεισμένων stänga shut. V-RPP-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2476 ἔστη stå, ställa, bli avgjort, stå still He stood V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3319 μέσον mitt ibland, midst A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G1515 εἰρήνη frid Peace N-NSF
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.