Johannesevangeliet 20:24

Tomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen (gr. Didymus – arameiska Taama), var inte med dem när Jesus kom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Θωμᾶς   δὲ   εἷς   ἐκ   τῶν   δώδεκα   ὁ   λεγόμενος   Δίδυμος   οὐκ   ἦν   μετ᾽   αὐτῶν   ὅτε   ἦλθεν   ὁ   Ἰησοῦς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2381 Θωμᾶς Tomas Thomas N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G1520 εἷς en one A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1427 δώδεκα tolv Twelve, A-GPM-NUI
G3588 denna, denne who T-NSM
G3004 λεγόμενος sa, säga, tala, kalla is being called V-PPP-NSM
G1324 Δίδυμος Didymus, tvillingen Didymus, N-NSM-P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς. Jesus Jesus. N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.