Johannesevangeliet 20:15

Jesus sade till henne: "Kära kvinna, varför gråter du? Vem söker du?"
    Då hon trodde det var trädgårdsmästaren svarade hon honom: "Herre, om det är du som burit bort honom, säg mig var du lagt honom så jag kan hämta honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῇ   ὁ   Ἰησοῦς·   γύναι,   τί   κλαίεις;   τίνα   ζητεῖς;   ἐκείνη   δοκοῦσα   ὅτι   ὁ   κηπουρός   ἐστιν   λέγει   αὐτῷ·   κύριε,   εἰ   σὺ   ἐβάστασας   αὐτόν,   εἰπέ   μοι   ποῦ   ἔθηκας   αὐτόν,   κἀγὼ   αὐτὸν   ἀρῶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1135 γύναι, kvinna, hustru Woman, N-VSF
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2799 κλαίεις; gråta, sörja do you weep? V-PAI-2S
G5101 τίνα vad, vilken, vem Whom I-ASM
G2212 ζητεῖς; söka, söka efter do you seek? V-PAI-2S
G1565 ἐκείνη den She, D-NSF
G1380 δοκοῦσα tro, mena, verka bra, mena sig thinking V-PAP-NSF
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2780 κηπουρός trädgårdsmästare gardener N-NSM
G1510 ἐστιν är He is, V-PAI-3S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2962 κύριε, Herren, herre Sir, N-VSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G0941 ἐβάστασας bära carried off V-AAI-2S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G2036 εἰπέ säga, tala, bud do tell V-2AAM-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt me P-1DS
G4226 ποῦ var where ADV-I
G5087 ἔθηκας sätta, lägga you have laid V-AAI-2S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G0142 ἀρῶ. ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan will take away. V-FAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.