Johannesevangeliet 20:14

När hon sagt detta vände hon sig om och såg (studerade noga) Jesus stå där, men hon visste inte (kände inte igen) att det var Jesus. [Att Maria först inte känner igen honom kan bero på att hans ansikte vanställts. Soldaterna hade slagit honom i ansiktet, se Matt 26:67; Luk 22:64; Joh 19:3. Det var också vanligt att rycka av skägget för att förnedra någon, se Neh 13:25; 2 Sam 10:4, och något som också profeteras om, se Jes 50:6.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ταῦτα   εἰποῦσα   ἐστράφη   εἰς   τὰ   ὀπίσω   καὶ   θεωρεῖ   τὸν   Ἰησοῦν   ἑστῶτα   καὶ   οὐκ   ᾔδει   ὅτι   ὁ   Ἰησοῦς   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G2036 εἰποῦσα säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSF
G4762 ἐστράφη vända, omvända she turned V-2API-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot back PREP
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka around, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2334 θεωρεῖ se, förstå she sees V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2476 ἑστῶτα stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing [there], V-RAP-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 ᾔδει veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knew V-2LAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1510 ἐστιν. är it is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.