Johannesevangeliet 20:13

De sade till henne: "Kära kvinna, varför gråter du?"
    Hon sade till dem: "Därför att de lyft undan min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγουσιν   αὐτῇ   ἐκεῖνοι·   γύναι,   τί   κλαίεις;   λέγει   αὐτοῖς·   ὅτι   ἦραν   τὸν   κύριόν   μου,   καὶ   οὐκ   οἶδα   ποῦ   ἔθηκαν   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 λέγουσιν sa, säga, tala, kalla say V-PAI-3P
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G1565 ἐκεῖνοι· den they, D-NPM
G1135 γύναι, kvinna, hustru Woman, N-VSF
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2799 κλαίεις; gråta, sörja weep you? V-PAI-2S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla She says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3754 ὅτι att, eftersom Because CONJ
G0142 ἦραν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan they have taken away V-AAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2962 κύριόν Herren, herre Lord N-ASM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G4226 ποῦ var where ADV-I
G5087 ἔθηκαν sätta, lägga they have laid V-AAI-3P
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.