Johannesevangeliet 20:12

Då fick hon se (studerar hon noggrant) två änglar i vitt sitta där Jesu kropp varit, en vid huvudet och en vid fötterna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   θεωρεῖ   δύο   ἀγγέλους   ἐν   λευκοῖς   καθεζομένους   ἕνα   πρὸς   τῇ   κεφαλῇ   καὶ   ἕνα   πρὸς   τοῖς   ποσίν,   ὅπου   ἔκειτο   τὸ   σῶμα   τοῦ   Ἰησοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2334 θεωρεῖ se, förstå she sees V-PAI-3S
G1417 δύο två, båda two A-APM-NUI
G0032 ἀγγέλους ängel, budbärare angels N-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3022 λευκοῖς vita, vitt white A-DPN
G2516 καθεζομένους sitta sitting, V-PNP-APM
G1520 ἕνα en one A-ASM
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2776 κεφαλῇ huvud head N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1520 ἕνα en one A-ASM
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G4228 ποσίν, fot, fotpall feet, N-DPM
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G2749 ἔκειτο satt, ligga was laying V-INI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4983 σῶμα kropp body N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ. Jesus of Jesus. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.