Johannesevangeliet 20:11

men Maria stod kvar och grät (upprepade gånger ljudligt) utanför graven. Medan hon grät böjde hon sig ner mot graven.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μαρία   δὲ   εἱστήκει   πρὸς   τῷ   μνημείῳ   ἔξω   κλαίουσα.   ὡς   οὖν   ἔκλαιεν,   παρέκυψεν   εἰς   τὸ   μνημεῖον,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3137 Μαρία Maria Mary N-NSF-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2476 εἱστήκει stå, ställa, bli avgjort, stå still had stood V-LAI-3S
G4314 πρὸς till at PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3419 μνημείῳ gravmonument, grav tomb N-DSN
G1854 ἔξω utanför, bort outside ADV
G2799 κλαίουσα. gråta, sörja weeping. V-PAP-NSF
G5613 ὡς som As CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2799 ἔκλαιεν, gråta, sörja she was weeping, V-IAI-3S
G3879 παρέκυψεν luta sig in she stooped down V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3419 μνημεῖον, gravmonument, grav tomb, N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.