Johannesevangeliet 2:25

Han behövde inte någon människas vittnesmål för att bevisa den [bedrägliga] mänskliga naturen, för han visste själv vad som fanns i människan. [Han känner alla tankar och människors hjärtan, se 1 Sam 16:7.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὅτι   οὐ   χρείαν   εἶχεν   ἵνα   τις   μαρτυρήσῃ   περὶ   τοῦ   ἀνθρώπου·   αὐτὸς   γὰρ   ἐγίνωσκεν   τί   ἦν   ἐν   τῷ   ἀνθρώπῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte no PRT-N
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 εἶχεν ha, vara, behöva He had V-IAI-3S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G3140 μαρτυρήσῃ vittna may testify V-AAS-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0444 ἀνθρώπου· människa man; N-GSM
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He Himself P-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G1097 ἐγίνωσκεν känna, förstå was knowing V-IAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem what I-NSN
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G0444 ἀνθρώπῳ.¶ människa man. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.