Johannesevangeliet 2:23

Under påskhögtiden [som pågick under åtta dagar] i Jerusalem [då stora skaror var i staden] började många tro på [och följa] honom när de såg de tecken (mirakler, under) han gjorde.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὡς   δὲ   ἦν   ἐν   τοῖς   Ἱεροσολύμοις   ἐν   τῷ   πάσχα   ἐν   τῇ   ἑορτῇ,   πολλοὶ   ἐπίστευσαν   εἰς   τὸ   ὄνομα   αὐτοῦ   θεωροῦντες   αὐτοῦ   τὰ   σημεῖα   ἃ   ἐποίει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 Ὡς som When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1510 ἦν är He was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne T-DPN
G2414 Ἱεροσολύμοις Jerusalem Jerusalem N-DPN-L
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G3957 πάσχα påsk Passover, N-DSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G1859 ἑορτῇ, högtid Feast, N-DSF
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G4100 ἐπίστευσαν att tro believed V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2334 θεωροῦντες se, förstå beholding V-PAP-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G3739 vem that R-APN
G4160 ἐποίει. göra He was doing. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.