Johannesevangeliet 2:17

Hans lärjungar kom ihåg att det var skrivet [Ps 69:10]: "Jag förtärs av intensiv kärlek (iver, nitälskan, avundsjuka) för ditt hus."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐμνήσθησαν   δὲ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   ὅτι   γεγραμμένον   ἐστίν·   ὁ   ζῆλος   τοῦ   οἴκου   σου   καταφάγεταί   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3403 ἐμνήσθησαν tänka på Remembered V-API-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1125 γεγραμμένον skriva written V-RPP-NSN
G1510 ἐστίν· är it is: V-PAI-3S
G3588 denna, denne The T-NSM
G2205 ζῆλος brinnande iver, nitälskan, avund, iver zeal N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3624 οἴκου hem, hus, familj house N-GSM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2719 καταφάγεταί äta upp will consume V-FDI-3S
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me.” P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.