Johannesevangeliet 2:16

Till dem som sålde duvor sade han: "Ta bort allt det här! Gör inte min Faders hus till en marknadsplats."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   τοῖς   τὰς   περιστερὰς   πωλοῦσιν   εἶπεν·   ἄρατε   ταῦτα   ἐντεῦθεν,   μὴ   ποιεῖτε   τὸν   οἶκον   τοῦ   πατρός   μου   οἶκον   ἐμπορίου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G4058 περιστερὰς duva doves N-APF
G4453 πωλοῦσιν sälja selling V-PAP-DPM
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud He said, V-2AAI-3S
G0142 ἄρατε ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take V-AAM-2P
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G1782 ἐντεῦθεν, härifrån from here; ADV
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4160 ποιεῖτε göra do make V-PAM-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3624 οἶκον hem, hus, familj house N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3624 οἶκον hem, hus, familj a house N-ASM
G1712 ἐμπορίου. marknadsplats, saluhall of trade. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.