Johannesevangeliet 2:12

Efter detta [bröllopet], gick han ned till Kapernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar, och stannade där bara några dagar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μετὰ   τοῦτο   κατέβη   εἰς   Καφαρναοὺμ   αὐτὸς   καὶ   ἡ   μήτηρ   αὐτοῦ   καὶ   οἱ   ἀδελφοὶ   αὐτοῦ   καὶ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ,   καὶ   ἐκεῖ   ἔμειναν   οὐ   πολλὰς   ἡμέρας.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3326 Μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot After PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2597 κατέβη komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner He went down V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2584 Καφαρναοὺμ Kapernaum Capernaum, N-ASF-L
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοὶ bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G3306 ἔμειναν stanna, bo, they stayed V-AAI-3P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4183 πολλὰς många, stor many A-APF
G2250 ἡμέρας.¶ dag, daglig days. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.