Johannesevangeliet 2:10

och sade till honom: "Alla andra serverar först det bästa vinet, och när gästerna börjar bli druckna serverar de det sämre, men du har sparat det bästa vinet tills nu!" [I den judiska kulturen var vin en viktig del av firandet, men eftersom fylleri var något skamligt, så blandades vinet ofta ut med vatten för att minska alkoholhalten.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγει   αὐτῷ·   πᾶς   ἄνθρωπος   πρῶτον   τὸν   καλὸν   οἶνον   τίθησιν,   καὶ   ὅταν   μεθυσθῶσιν   τότε,   τὸν   ἐλάσσω·   σὺ   τετήρηκας   τὸν   καλὸν   οἶνον   ἕως   ἄρτι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G4413 πρῶτον först, främst first A-ASN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G3631 οἶνον vin, vinpress wine N-ASM
G5087 τίθησιν, sätta, lägga sets out, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G3184 μεθυσθῶσιν berusad they may have drunk freely, V-APS-3P
G5119 τότε, då, vid den tiden then ADV
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1640 ἐλάσσω· sämre, yngre, lägre inferior; A-ASM-C
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G5083 τετήρηκας håll, vaka över have kept V-RAI-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2570 καλὸν god, gott, bättre, rätt, fina good A-ASM
G3631 οἶνον vin, vinpress wine N-ASM
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G0737 ἄρτι. nu, hädanefter, ännu now. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.