Johannesevangeliet 2:1

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var [redan] där.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   τῇ   ἡμέρᾳ   τῇ   τρίτῃ   γάμος   ἐγένετο   ἐν   Κανὰ   τῆς   Γαλιλαίας,   καὶ   ἦν   ἡ   μήτηρ   τοῦ   Ἰησοῦ   ἐκεῖ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 τῇ denna, denne on the T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ dag, daglig day N-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5154 τρίτῃ tredje third A-DSF
G1062 γάμος äktenskap, bröllop a wedding N-NSM
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma took place V-2ADI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2580 Κανὰ Kana Cana N-DSF-L
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας, Galileen of Galilee, N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G1563 ἐκεῖ· där, dit there. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.