Johannesevangeliet 1:9

Det sanna Ljuset,
    som [med ett stadigt, fast sken] lyser in i varje människa (upplyser andligt, ger klarhet),
    kom till världen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   τὸ   φῶς   τὸ   ἀληθινὸν   ὃ   φωτίζει   πάντα   ἄνθρωπον   ἐρχόμενον   εἰς   τὸν   κόσμον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus Light N-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0228 ἀληθινὸν sanna true, A-NSN
G3739 vem who R-NSN
G5461 φωτίζει lysa enlightens V-PAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-ASM
G0444 ἄνθρωπον människa man, N-ASM
G2064 ἐρχόμενον komma, gå coming V-PNP-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον. värld world. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.