Johannesevangeliet 1:8

Själv var han inte Ljuset,
    men han kom för att vittna om Ljuset.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἦν   ἐκεῖνος   τὸ   φῶς,   ἀλλ᾽   ἵνα   μαρτυρήσῃ   περὶ   τοῦ   φωτός.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς, ljus Light, N-NSN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3140 μαρτυρήσῃ vittna he may witness V-AAS-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G5457 φωτός. ljus Light. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.