Johannesevangeliet 1:49

Natanael sade: "Rabbi (lärare), Du är Guds Son, Du är Israels Kung!"


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   Ναθαναήλ   ῥαββί,   σὺ   εἶ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ,   σὺ   βασιλεὺς   εἶ   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   Ναθαναήλ   καὶ   λέγει·   ῥαββί,   σὺ   εἶ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   θεοῦ,   σὺ   ὁ   βασιλεὺς   εἶ   τοῦ   Ἰσραήλ.¶  

Grundtextkommentarer

NA har 15 ord, TR har 18 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη (apokrinomai)
svara Answered
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det to him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3482 Ναθαναήλ (Nathanael)
Natanael Nathanael,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G4461 ῥαββί, (rhabbi)
rabbi Rabbi,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
Titel Titel
Hebreiska Hebreiska
N-VSM-T-HEB
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. andra person Nominativ Singular
P-2NS
G1510 εἶ (eimi)
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud of God;
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4771 σὺ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. andra person Nominativ Singular
P-2NS
G0935 βασιλεὺς (basileus)
Kung, judarnas kung, Israels kung King
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1510 εἶ (eimi)
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2474 Ἰσραήλ.¶ (Israel)
israel of Israel.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Plats Plats
N-GSM-L

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)