Johannes 1:46

Natanael sade till honom: "Kan något gott komma från Nasaret?" [Jesus föddes i Betlehem men växte upp i Nasaret i Galiléen som var en illa ansedd stad.]
    Filippus svarade: "Kom och se."