Johannesevangeliet 1:19

[Johannesevangeliet inleds ordagrant i grekiskan med orden "I begynnelsen". Senare i kapitlet används frasen "nästa dag" tre gånger för att kulminera med "tredje dagen", se Joh 1:29, 35, 43; 2:1. Johannes verkar göra en medveten anspelning till skapelseberättelsen i Första Moseboken och använder den som en mall, se 1 Mos 1. Här i vers 19 börjar i så fall första dagen, vilket är logiskt eftersom vers 29 uttryckligen säger att där börjar "nästa dag".
    Rubrikerna i detta stycke följer dagarna som formar en "första vecka". Den kulminerar med bröllopet i Kana, som i så fall skulle kunna motsvara Adam och Evas bröllop! Enligt rabbinsk tradition markerar Adams sömn, när Gud skapar Eva, att en natt passerar, se 1 Mos 1:19‑24. Rabbinerna resonerar vidare att det då följaktligen är först på sjunde dagen han möter sin brud, och hon blir hans fru! I 1 Mos 2:24 finns en tydlig referens till äktenskap och bröllop.]


Här är vad Johannes svarade, när judarna sände präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom: "Vem är du?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   αὕτη   ἐστὶν   ἡ   μαρτυρία   τοῦ   Ἰωάννου   ὅτε   ἀπέστειλαν   ἀπέστειλαν   ἀπέστειλαν   οἱ   Ἰουδαῖοι   ἐξ   Ἱεροσολύμων   ἱερεῖς   καὶ   Λευίτας   ἵνα   ἐρωτήσωσιν   αὐτόν·   σὺ   τίς   εἶ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3141 μαρτυρία vittnesmål, vittnesbörd testimony N-NSF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2491 Ἰωάννου Johannes of John, N-GSM-P
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G0649 ἀπέστειλαν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3P
G0649 ἀπέστειλαν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3P
G0649 ἀπέστειλαν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G2414 Ἱεροσολύμων Jerusalem Jerusalem, N-GPN-L
G2409 ἱερεῖς präst priests N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3019 Λευίτας Levit, person av Levi stam Levites, N-APM-PG
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2065 ἐρωτήσωσιν fråga, be, önska they may ask V-AAS-3P
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G4771 σὺ du, ni, er You, P-2NS
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 εἶ; är are? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.