Johannesevangeliet 19:4

Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte hittar något att anklaga honom för."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ῥαπίσματα.¶   ἐξῆλθεν   οὖν   πάλιν   ἔξω   ὁ   Πιλᾶτος   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   ἴδε   ἄγω   ὑμῖν   αὐτὸν   ἔξω,   ἵνα   γνῶτε   ὅτι   οὐδεμίαν   αἰτίαν   εὑρίσκω   ἐν   αὐτῷ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4475 ῥαπίσματα.¶ slag i ansiktet blows with the palm. N-APN
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went forth V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G1854 ἔξω utanför, bort outside ADV
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει säga, tala, kalla, nämna he says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold, INJ
G0071 ἄγω föra, leda, gå, för fram I bring V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1854 ἔξω, utanför, bort out, ADV
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1097 γνῶτε känna, förstå you may know V-2AAS-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3762 οὐδεμίαν ingen, inget no A-ASF-N
G0156 αἰτίαν orsak guilt N-ASF
G2147 εὑρίσκω finna, befinnas vara I find V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.