Johannesevangeliet 19:12

Från den stunden försökte Pilatus (letade han gång på gång förtvivlat efter en utväg för) att frige Jesus, men de judiska ledarna ropade: "Friger du honom är du inte Caesars (kejsarens) vän! Den som gör sig själv till konung sätter sig upp mot Caesar (kejsaren)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκ   τούτου   ὁ   Πιλᾶτος   ἐζήτει   ἀπολῦσαι   αὐτόν.¶   Οἱ   δὲ   Ἰουδαῖοι   ἐκραύγασαν   λέγοντες·   ἐὰν   τοῦτον   ἀπολύσῃς,   οὐκ   εἶ   φίλος   τοῦ   Καίσαρος.   πᾶς   ὁ   βασιλέα   ἑαυτὸν   ποιῶν   ἀντιλέγει   τῷ   Καίσαρι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på Out of PREP
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSN
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate N-NSM-P
G2212 ἐζήτει söka, söka efter was seeking V-IAI-3S
G0630 ἀπολῦσαι skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå to release V-AAN
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
G3588 Οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2453 Ἰουδαῖοι Jude the Jews A-NPM-PG
G2905 ἐκραύγασαν ropa, skrika cried out, V-AAI-3P
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man] D-ASM
G0630 ἀπολύσῃς, skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå you shall release, V-AAS-2S
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἶ är you are V-PAI-2S
G5384 φίλος vän a friend A-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2541 Καίσαρος. Kejsare of Caesar. N-GSM-T
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G0935 βασιλέα Kung, judarnas kung, Israels kung a king N-ASM
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3ASM
G4160 ποιῶν göra making, V-PAP-NSM
G0483 ἀντιλέγει motsäga, förneka, ifrågasätta speaks against V-PAI-3S
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2541 Καίσαρι.¶ Kejsare Caesar. N-DSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.