Johannesevangeliet 19:8

När nu Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad (rädd).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅτε   οὖν   ἤκουσεν   ὁ   Πιλᾶτος   τοῦτον   τὸν   λόγον   μᾶλλον   ἐφοβήθη  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε när, medans When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0191 ἤκουσεν höra, lyssna heard V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate N-NSM-P
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASM
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word, N-ASM
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället [the] more ADV
G5399 ἐφοβήθη frukta he was afraid. V-AOI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.