Johannesevangeliet 19:39

Nikodemus, som hade kommit till Jesus på natten, följde också med honom dit med en blandning av myrra och aloe, drygt trettio kilo. [Ordagrant hundra romerska "litra", där en "litra" motsvarade 325 gram. En väldig mängd, tillräckligt mycket för en kunglig begravning, se 2 Krön 16:14. Johannes gör det tydligt att Jesus verkligen var en kung.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦλθεν   δὲ   καὶ   Νικόδημος   ὁ   ἐλθὼν   πρὸς   τὸν   αὐτὸν   νυκτὸς   τὸ   πρῶτον   φέρων   μίγμα   σμύρνης   καὶ   ἀλόης   ὡς   λίτρας   ἑκατόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 ἦλθεν komma, gå Came V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3530 Νικόδημος Nikodemus Nicodemus, N-NSM-P
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come V-2AAP-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3571 νυκτὸς natt, midnatt by night N-GSF
G3588 τὸ denna, denne at the T-ASN
G4413 πρῶτον först, främst first, A-ASN
G5342 φέρων bära bearing V-PAP-NSM
G3395 μίγμα blandning a mixture N-ASN
G4666 σμύρνης myrra of myrrh N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0250 ἀλόης aloe aloes, N-GSF
G5613 ὡς som about ADV
G3046 λίτρας pund (ca 3 hg) litras N-APF
G1540 ἑκατόν.¶ hundra, hundrafalt a hundred. A-APF-NUI
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.