Johannesevangeliet 19:38

Efter detta frågade Josef från Arimatea Pilatus om lov att få ta ner Jesu kropp. Josef var en Jesu lärjunge, fast i hemlighet av rädsla för de judiska ledarna. Pilatus tillät det. Då gick han och tog ner Jesu kropp.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μετὰ   δὲ   ταῦτα   ἠρώτησεν   τὸν   Πιλᾶτον   ὁ   Ἰωσὴφ   ὁ   ἀπὸ   Ἁριμαθαίας   ὢν   μαθητὴς   τοῦ   Ἰησοῦ,   κεκρυμμένος   δὲ   διὰ   τὸν   φόβον   τῶν   Ἰουδαίων,   ἵνα   ἄρῃ   τὸ   σῶμα   τοῦ   Ἰησοῦ.   καὶ   ἐπέτρεψεν   ὁ   Πιλᾶτος.   ἦλθεν   οὖν   καὶ   ἦρεν   τὸ   σῶμα   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3326 Μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot After PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things, D-APN
G2065 ἠρώτησεν fråga, be, önska asked V-AAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G4091 Πιλᾶτον Pilatus Pilate N-ASM-P
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2501 Ἰωσὴφ Josef Joseph N-NSM-P
G3588 -, denna, denne T-NSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0707 Ἁριμαθαίας Arimatea Arimathea, N-GSF-L
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge a disciple N-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ, Jesus of Jesus — N-GSM-P
G2928 κεκρυμμένος gömma, gömd dölja, dold concealed V-RPP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5401 φόβον rädsla fear N-ASM
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων, Jude Jews — A-GPM-PG
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G0142 ἄρῃ ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan he may take away V-AAS-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4983 σῶμα kropp body N-ASN
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ. Jesus of Jesus; N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2010 ἐπέτρεψεν tillåta, ge lov, låta gave permission V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος. Pilatus Pilate. N-NSM-P
G2064 ἦλθεν komma, gå He came V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0142 ἦρεν ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan took away V-AAI-3S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4983 σῶμα kropp body N-ASN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.