Johannesevangeliet 19:37

På ett annat skriftställe står det också: "De ska se på honom som de har genomborrat." [Sak 12:10]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πάλιν   ἑτέρα   γραφὴ   λέγει·   ὄψονται   εἰς   ὃν   ἐξεκέντησαν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3825 πάλιν igen again, ADV
G2087 ἑτέρα annan, den andre, annan sak, vissa another A-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G3004 λέγει· sa, säga, tala, kalla says: V-PAI-3S
G3708 ὄψονται se They will look V-FDI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on PREP
G3739 ὃν vem the [One] R-ASM
G1574 ἐξεκέντησαν.¶ genomborra they have pierced.” V-AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.