Johannesevangeliet 19:35

Den som har sett (erfarit, varit med som ögonvittne) ger sitt bevis (vittnesbörd) för att ni också ska kunna välja att tro. [Johannes själv var med och såg korsfästelsen.] Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὁ   ἑωρακὼς   μεμαρτύρηκεν   καὶ   ἀληθινὴ   αὐτοῦ   ἐστιν   ἡ   μαρτυρία   καὶ   ἐκεῖνος   οἶδεν   ὅτι   ἀληθῆ   λέγει,   ἵνα   ἵνα   ὑμεῖς   πιστεύσητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G3708 ἑωρακὼς se having seen V-RAP-NSM
G3140 μεμαρτύρηκεν vittna has borne witness, V-RAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0228 ἀληθινὴ sanna true A-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G3141 μαρτυρία vittnesmål, vittnesbörd testimony. N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G1492 οἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knows V-RAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0227 ἀληθῆ sann, sannfärdig truth A-APN
G3004 λέγει, sa, säga, tala, kalla he is speaking, V-PAI-3S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G4100 πιστεύσητε. att tro may believe. V-AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.