Johannesevangeliet 19:33

När de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπὶ   δὲ   τὸν   Ἰησοῦν   ἐλθόντες,   ὡς   εἶδον   ἤδη   αὐτὸν   τεθνηκότα,   οὐ   κατέαξαν   αὐτοῦ   τὰ   σκέλη,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2064 ἐλθόντες, komma, gå having come, V-2AAP-NPM
G5613 ὡς som when CONJ
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta they saw V-2AAI-3P
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2348 τεθνηκότα, vara död, dö, död man, död having been dead, V-RAP-ASM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2608 κατέαξαν krossa they did break V-2AAI-3P
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det His P-GSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4628 σκέλη, ben legs. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.