Johannesevangeliet 19:25

Vid Jesu kors stod [följande kvinnor]: hans mor [Maria], hans mors syster [troligtvis Salome, Sebedeus fru, Jakob och Johannes mor], Maria, Klopas fru, och Maria från Magdala.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἱστήκεισαν   δὲ   παρὰ   τῷ   σταυρῷ   τοῦ   Ἰησοῦ   ἡ   μήτηρ   αὐτοῦ   καὶ   ἡ   ἀδελφὴ   τῆς   μητρὸς   αὐτοῦ,   Μαρία   ἡ   τοῦ   Κλωπᾶ   καὶ   Μαρία   ἡ   Μαγδαληνή.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2476 Εἱστήκεισαν stå, ställa, bli avgjort, stå still Had been standing V-LAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3844 παρὰ av, för, från, på by PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSM
G4716 σταυρῷ kors cross N-DSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus N-GSM-P
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3384 μήτηρ mor, mamma mother N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G0079 ἀδελφὴ syster sister N-NSF
G3588 τῆς -, denna, denne of the T-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma mother N-GSF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G3137 Μαρία Maria Mary N-NSF-P
G3588 -, denna, denne the [wife] T-NSF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2832 Κλωπᾶ Klopas of Clopas, N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3137 Μαρία Maria Mary N-NSF-P
G3588 -, denna, denne T-NSF
G3094 Μαγδαληνή.¶ Magdala Magdalene. N-NSF-LG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.