Johannesevangeliet 19:23

När nu soldaterna hade korsfäst Jesus, tog de hans kläder [ytter- och innerplagg] och delade dem i fyra delar, en del för varje soldat. De tog också hans tunika (långt skjortliknande underklädesplagg). Den hade inga sömmar utan var vävd i ett stycke uppifrån och ner.

[Här används två olika grekiska ord för kläder. Det första ordet är himation och är det vanliga generella ordet för kläder. Det andra är chiton och beskriver tunikan som var ett underplagg. Pluralformen av himation innefattar både tunikan och manteln som var ytterplagget och i detta fall även sandaler, bälte och kanske en sjal för huvudet. Tunikan fångade soldaternas uppmärksamhet eftersom den var vävd i ett stycke. I normala fall var den sydd, men detta var den mer exklusiva sorten som var vävd i ett stycke.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἱ   οὖν   στρατιῶται,   ὅτε   ἐσταύρωσαν   τὸν   Ἰησοῦν,   ἔλαβον   τὰ   ἱμάτια   αὐτοῦ   καὶ   ἐποίησαν   τέσσαρα   μέρη,   ἑκάστῳ   στρατιώτῃ   μέρος,   καὶ   τὸν   χιτῶνα.   ἦν   δὲ   ὁ   χιτὼν   ἄραφος,   ἐκ   τῶν   ἄνωθεν   ὑφαντὸς   δι᾽   ὅλου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Οἱ denna, denne The T-NPM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G4757 στρατιῶται, soldat soldiers, N-NPM
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G4717 ἐσταύρωσαν korsfästa they crucified V-AAI-3P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν, Jesus Jesus, N-ASM-P
G2983 ἔλαβον få, ta emot, välkomna, ta took V-2AAI-3P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt garments N-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ἐποίησαν göra made V-AAI-3P
G5064 τέσσαρα fyra four A-APN
G3313 μέρη, område, plats, kust parts, N-APN
G1538 ἑκάστῳ var och en, alla, varje to each A-DSM
G4757 στρατιώτῃ soldat soldier N-DSM
G3313 μέρος, område, plats, kust a part, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and also CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5509 χιτῶνα. tunika tunic. N-ASM
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G5509 χιτὼν tunika tunic N-NSM
G0729 ἄραφος, utan söm seamless, A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G0509 ἄνωθεν uppifrån, från ovan, pånytt top ADV
G5307 ὑφαντὸς vävd woven A-NSM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför throughout PREP
G3650 ὅλου. alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all. A-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.