Johannesevangeliet 19:18

Där korsfäste de honom, och med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅπου   αὐτὸν   ἐσταύρωσαν   καὶ   μετ᾽   αὐτοῦ   ἄλλους   δύο   ἐντεῦθεν   καὶ   ἐντεῦθεν,   μέσον   δὲ   τὸν   Ἰησοῦν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G4717 ἐσταύρωσαν korsfästa they crucified, V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G0243 ἄλλους ändå others A-APM
G1417 δύο två, båda two, A-APM-NUI
G1782 ἐντεῦθεν härifrån on this side ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1782 ἐντεῦθεν, härifrån on that side, ADV
G3319 μέσον mitt ibland, in between A-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν.¶ Jesus Jesus. N-ASM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.