Johannesevangeliet 19:15

Men de ropade högt: "Bort med honom, bort med honom! Korsfäst honom!"
    Pilatus sade till dem: "Ska jag korsfästa er Konung?"
    Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än Caesar (kejsaren)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐκραύγασαν   ἐκραύγασαν   ἐκραύγασαν   ἆρον   ἆρον,   σταύρωσον   αὐτόν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   τὸν   βασιλέα   ὑμῶν   σταυρώσω;¶   ἀπεκρίθησαν   οἱ   ἀρχιερεῖς·   οὐκ   ἔχομεν   βασιλέα   εἰ   μὴ   Καίσαρα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2905 ἐκραύγασαν ropa, skrika They cried out V-AAI-3P
G2905 ἐκραύγασαν ropa, skrika They cried out V-AAI-3P
G2905 ἐκραύγασαν ropa, skrika They cried out V-AAI-3P
G0142 ἆρον ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan away! V-AAM-2S
G0142 ἆρον, ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan away! V-AAM-2S
G4717 σταύρωσον korsfästa do crucify V-AAM-2S
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him! P-ASM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· Pilatus Pilate, N-NSM-P
G3588 τὸν denna, denne The T-ASM
G0935 βασιλέα Kung, judarnas kung, Israels kung King N-ASM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G4717 σταυρώσω;¶ korsfästa shall I crucify? V-AAS-1S
G0611 ἀπεκρίθησαν svara Answered V-ADI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς· överste präst chief priests, N-NPM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G2192 ἔχομεν ha, vara, behöva we have V-PAI-1P
G0935 βασιλέα Kung, judarnas kung, Israels kung a king, N-ASM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G2541 Καίσαρα.¶ Kejsare Caesar. N-ASM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.