Johannes 18:7

Han frågade dem igen: "Vem söker ni?"
    De svarade: "Jesus från Nasaret."