Johannesevangeliet 18:5

De svarade honom: "Jesus från Nasaret." Jesus svarade dem: "Det är jag (Jag Är)." Judas som förrådde honom var också där bland dem.

[Detta är sjunde gången frasen "Jag Är" används i Johannesevangeliet, se Joh 4:26. Det finns en tydlig koppling till hur Gud uppenbarar sig för Mose som den evige, se 2 Mos 3:14. Ordet "förrådde" är i en verbform som indikerar att det inte var första gången Judas förrådde Jesus, utan något som han hade som vana att göra.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον.   λέγει   αὐτοῖς   ἐγώ   εἰμι.   εἱστήκει   δὲ   καὶ   Ἰούδας   ὁ   παραδιδοὺς   αὐτὸν   μετ᾽   αὐτῶν.  

Textus Receptus (TR)

ἀπεκρίθησαν   αὐτῷ·   Ἰησοῦν   τὸν   Ναζωραῖον.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐγώ   εἰμι.   εἱστήκει   δὲ   καὶ   Ἰούδας   ὁ   παραδιδοὺς   αὐτὸν   μετ᾽   αὐτῶν.  

Grundtextkommentarer

NA har 18 ord, TR har 20 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν (apokrinomai)
svara They answered
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-ADI-3P
G0846 αὐτῷ· (autos)
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3480 Ναζωραῖον. (Nazoraios)
nasaré of Nazareth.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Plats Plats
N-ASM-LG
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... He says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G1473 ἐγώ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G1510 εἰμι. (eimi)
är am [He].
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G2476 εἱστήκει (histemi)
stå, ställa, bli avgjort, stå still... Had been standing
VERB Verb
Multiperfekt Aktiv Indikativ Multiperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-LAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2455 Ἰούδας (Ioudas)
Judas Judas,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3860 παραδιδοὺς (paradidomi)
överlämna is delivering up
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν. (autos)
honom, dem, henne, den, det them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)