Johannesevangeliet 18:3

Judas fick tag i (tog med sig) en romersk bataljon [kohort – som bestod av omkring 600 soldater, se Apg 10], tempeltjänare från översteprästerna och fariséerna, och kom dit med facklor, lyktor och vapen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   οὖν   Ἰούδας   λαβὼν   τὴν   σπεῖραν   καὶ   ἐκ   τῶν   ἀρχιερέων   καὶ   ἐκ   τῶν   Φαρισαίων   ὑπηρέτας   ἔρχεται   ἐκεῖ   μετὰ   φανῶν   καὶ   λαμπάδων   καὶ   ὅπλων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne T-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen Therefore CONJ
G2455 Ἰούδας Judas Judas, N-NSM-P
G2983 λαβὼν få, ta emot, välkomna, ta having procured V-2AAP-NSM
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G4686 σπεῖραν bataljon, kohort cohort N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G0749 ἀρχιερέων överste präst chief priests N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees N-GPM-T
G5257 ὑπηρέτας tjänare officers, N-APM
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G5322 φανῶν lykta, fackla lanterns, N-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2985 λαμπάδων lampa, fackla torches, N-GPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3696 ὅπλων.¶ vapen, redskap, vapenrustning weapons. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.