Johannesevangeliet 18:29

Pilatus gick ut till dem och sade: "Vad anklagar ni den här mannen för?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐξῆλθεν   οὖν   ὁ   Πιλᾶτος   Πιλᾶτος   πρὸς   αὐτοὺς   καὶ   φησίν·   τίνα   κατηγορίαν   φέρετε   κατὰ   τοῦ   ἀνθρώπου   τούτου;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut Went V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate N-NSM-P
G4091 Πιλᾶτος Pilatus Pilate N-NSM-P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5346 φησίν· säga said, V-PAI-3S
G5101 τίνα vad, vilken, vem What I-ASF
G2724 κατηγορίαν anklagelse accusation N-ASF
G5342 φέρετε bära bring you V-PAI-2P
G2596 κατὰ enligt, mot, i against PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G3778 τούτου;¶ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this? D-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.