Johannesevangeliet 18:26

En av översteprästens tjänare, en släkting till den man som Petrus huggit av örat på, sade: "Såg jag inte (med egna ögon) dig tillsammans med honom i trädgården?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   εἷς   ἐκ   τῶν   δούλων   τοῦ   ἀρχιερέως   συγγενὴς   ὢν   οὗ   ἀπέκοψεν   Πέτρος   τὸ   ὠτίον·   οὐκ   ἐγώ   σε   εἶδον   ἐν   τῷ   κήπῳ   μετ᾽   αὐτοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G1520 εἷς en one A-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G1401 δούλων tjänare servants N-GPM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0749 ἀρχιερέως överste präst high priest, N-GSM
G4773 συγγενὴς familj, släkt kinsman A-NSM
G1510 ὢν är being [of him] V-PAP-NSM
G3739 οὗ vem of whom R-GSM
G0609 ἀπέκοψεν hugga av cut off V-AAI-3S
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5621 ὠτίον· öra ear, N-ASN
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G1492 εἶδον veta, känna till, förstå, se, skåda, titta saw V-2AAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2779 κήπῳ trädgård garden N-DSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ; honom, dem, henne, den, det Him? P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.