Johannesevangeliet 18:18

Tjänarna [som arbetade i huset] och vakterna (tempelvakterna) stod och värmde sig vid kolelden de gjort upp, eftersom det var kallt. Petrus var också tillsammans med dem och värmde sig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἱστήκεισαν   δὲ   οἱ   δοῦλοι   καὶ   οἱ   ὑπηρέται   ἀνθρακιὰν   πεποιηκότες,   ὅτι   ψῦχος   ἦν,   καὶ   ἐθερμαίνοντο·   ἦν   δὲ   δὲ   ὁ   Πέτρος   μετ᾽   αὐτῶν   ἑστὼς   καὶ   θερμαινόμενος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2476 εἱστήκεισαν stå, ställa, bli avgjort, stå still Had been standing V-LAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1401 δοῦλοι tjänare servants N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5257 ὑπηρέται tjänare officers, N-NPM
G0439 ἀνθρακιὰν koleld a fire of coals N-ASF
G4160 πεποιηκότες, göra having made, V-RAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G5592 ψῦχος kyla cold N-NSN
G1510 ἦν, är it was V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2328 ἐθερμαίνοντο· värma sig, klä sig varmt they were warming themselves. V-INI-3P
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G2476 ἑστὼς stå, ställa, bli avgjort, stå still having stood V-RAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2328 θερμαινόμενος.¶ värma sig, klä sig varmt warming himself. V-PMP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.