Johannesevangeliet 18:8

Jesus svarade: "Jag har sagt er att "Jag Är", om det är mig ni söker, så låt dessa [mina lärjungar] gå!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   εἶπον   ὑμῖν   ὅτι   ἐγώ   εἰμι.   εἰ   οὖν   ἐμὲ   ζητεῖτε,   ἄφετε   τούτους   ὑπάγειν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G2036 εἶπον säga, tala, bud I have told V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι. är am [He]. V-PAI-1S
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G2212 ζητεῖτε, söka, söka efter you seek, V-PAI-2P
G0863 ἄφετε lämna, förlåta, tillåt, försaka do allow V-2AAM-2P
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-APM
G5217 ὑπάγειν· to go away, V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.