Johannesevangeliet 18:6

När Jesus sade till dem: "Jag Är", ryggade de tillbaka (retirerade de) och föll till marken.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   οὖν   εἶπεν   αὐτοῖς   ὅτι·   ἐγώ   εἰμι,   ἀπῆλθον   εἰς   τὰ   ὀπίσω   καὶ   ἔπεσαν   χαμαί.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι, är am [He], V-PAI-1S
G0565 ἀπῆλθον gå, gå sin väg, gå iväg, they drew V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot toward PREP
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka back ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4098 ἔπεσαν falla fell V-2AAI-3P
G5476 χαμαί.¶ på marken to [the] ground. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.