Johannesevangeliet 18:40

Då skrek de alla högt tillbaka igen: "Inte honom, utan Barabbas!" Barabbas var en rånare (våldsman, revolutionär).

[Utifrån källor hur detta ord används i annan samtida litteratur är det troligt att Barabbas inte bara var en enkel rånare. Snarare var han en revolutionär ledare och våldsman som med blandade motiv av nationalism och eget begär hade begått rån och satt Judéen i skräck.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκραύγασαν   οὖν   πάλιν   πάντες   λέγοντες·   μὴ   τοῦτον   ἀλλὰ   τὸν   Βαραββᾶν·   ἦν   δὲ   ὁ   Βαραββᾶς   λῃστής.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2905 ἐκραύγασαν ropa, skrika They cried out V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this one, D-ASM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0912 Βαραββᾶν· Barabbas Barabbas! N-ASM-P
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G0912 Βαραββᾶς Barabbas Barabbas N-NSM-P
G3027 λῃστής.¶ tjuv, rånare an insurrectionist. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.